Tiedote koronatilanteen vaikutuksista Ammattiopisto Liviassa (5.5.2020)

Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti ammatillinen lähiopetus voi jatkua 14.5.2020 alkaen, mutta hallitus kuitenkin suosittelee, että etäopetusta jatketaan koko kevätlukukauden ajan.

Liviassa johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että etäopetus jatkuu kaikissa Livian toimipaikoissa pääsääntöisesti kevätlukukauden loppuun.

Poikkeuspäätöksillä Liviassa voidaan tarvittaessa järjestää 14.5. alkaen lähiopetusta.

Lähiopetusta, näyttöjä ja tenttejä voidaan järjestää valmistumisen tai opintojen etenemisen kannalta välttämättömissä opinnoissa. Välttämättömyyden päättää tiiminvetäjä tai tutkintovastaava. Ryhmäkoko saa olla maksimissaan 10 henkeä toukokuun loppuun asti, eli nykyistä 5 hengen ryhmäkokoa nostetaan tästä päivästä alkaen. Kesäkuun alusta alkaen ryhmäkoko voi olla yli 10 henkeä, mikäli opetus voidaan järjestää noudattaen turvavälejä ja käsihygieniaa.

Erityistä huomiota suojautumiseen tulee kiinnittää tartuntariskin kannalta kriittisissä tilanteissa kuten pikkubusseissa, sisätiloissa ja ruokailussa. Pikkubussissa saa olla maksimissaan 6 henkeä.

Ruokailusta tiedotetaan erikseen.

Henkilökunnan tulee huomioida kaikessa toiminnassa se, että tartuntariski ei ole poistunut. Opiskelijoita tulee muistuttaa käsihygieniasta ja turvaväleistä. Oireilevan tai sairaan opiskelijan tai henkilökunnan työntekijän ei tule osallistua lähiopetukseen.