Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan oppimisen polun tärkeä avainhenkilö. Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa tavoitteiden mukaan koko työpaikalla oppimisen ajan. Hän antaa opiskelijalle rakentavaa, ohjaavaa palautetta oppimisesta, suunnittelee näytön toteuttamista ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa valtakunnallisten arviontikriteerien mukaisesti.

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat yrityksille ja työntekijöille suunnattuja, opiskelijoiden ohjaamiseen keskittyviä koulutuksia. Työpaikkaohjaajat osallistuvat työpaikoilla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun, ohjaavat opiskelijoita työelämäjakson aikana, antavat palautetta ja arvioivat osaamisen kehittymistä. Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia.

Lisätietoa koulutussopimuksella järjestettävästä koulutuksesta sekä kaikki Varsinais-Suomen alueella toteutettavat työpaikkaohjaajakoulutukset löytyvät osoitteesta Laakeri.info.

Ammattiopisto Livian työpaikkaohjaajakoulutusten yhteyshenkilönä toimii Leena Paavola, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Tutustu alla Liviassa järjestettäviin työpaikkaohjaajakoulutuksiin!

Livian työpaikkaohjaajakoulutukset vuonna 2024

  • Sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajakoulutus järjestetään kolmena maanantaina 8.4., 22.4. ja 29.4. klo 12.30-16.00 Teamsissa. Ilmoittautumiset 24.3. mennessä.

>> Lataa koulutuksen esite / sosiaali- ja terveysala (PDF)

  • Luonnonvara-alan työpaikka ohjaajakoulutus järjestetään kolmena torstaina 11.4., 25.4. ja 9.5. klo 12.30-16.00 Teamsissa. Ilmoittautumiset 8.4. mennessä.

>> Lataa koulutuksen esite / luonnonvara-ala (PDF)

Tutkinnon osa: Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

Työpaikkaohjaajakoulutuksen lisäksi työpaikkaohjaajana toimivan on mahdollista suorittaa tutkinnon osa. Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen on 30 osaamispisteen laajuinen. Tutkinnon osaa voi hakeutua suorittamaan ympäri vuoden.

Lue lisää tutkinnon osan suorittamisesta ja hae koulutukseen

Ohjeita ja materiaaleja työpaikkaohjaukseen

Työpaikalla oppimista varten oppilaitoksen edustaja laatii opiskelijalle koulutussopimuksen tai oppisopimuksen.

Työpaikalla oppimista ohjaa ja osaamista arvioi nimetty työpaikkaohjaaja ja hänellä on tukenaan oppilaitoksen opettajaohjaaja. Työpaikalla oppiminen on aina tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

Työpaikalla oppimisen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja työpaikan edustajan allekirjoittamaan koulutussopimukseen. Työpaikkaohjaajan antama ohjaus ja rakentava palaute edistävät opiskelijan osaamisen kehittymistä.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä ja sen arvioivat työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Näytön arviointi (T1 – K5) perustuu valtakunnallisiin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Valtakunnallisia materiaaleja:

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen

Tutkintojen e-perusteet

Ohjedokumentteja:

Työpaikkaohjaajan perehdytyksen tarkistuslista (247.64 KB)
Muistilista työpaikkaohjaajalle (682.05 KB)
Erityinen tuki opiskelijalle, vinkkilista työpaikkaohjaajalle (122.64 KB)
Arviointiopas työpaikoille (747.13 KB)