Uusia mahdollisuuksia uralle Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta

Taina Mattila valmistui Liviasta Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta keväällä 2023. Haastattelimme Tainaa hänen ura- ja opiskelupolustaan.

Taina aloitti työuransa kaupallisella alalla ja opiskeli merkantiksi. Tämän jälkeen hän oli töissä lehdessä ja teki lyhyitä pätkiä sihteerin töitä. Vuoden kuluttua valmistumisesta Taina meni päiväkotiin töihin, sillä alan työ veti puoleensa. Tainalla on monipuolista kokemusta eri tehtävistä sosiaali- ja terveysalalta.

– Olen työskennellyt päiväkodissa, vanhainkodissa ja iltapäiväkerhossa, eskarissa ja kehitysvammapuolella asumispalveluyksikössä jo ennen sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeutumista. Myös ohjaaminen on ollut aina vahvasti mukana ajatuksissa, Taina toteaa.

Monialaisen työskentelyn jälkeen Taina suoritti sosiaali -ja terveysalan perustutkinnon ja valmistui lähihoitajaksi vuonna 2014. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli päiväkodissa, jossa työ koostui lasten kanssa toimimisesta, varhaiskasvatuksen arjesta ja ohjaamisesta.

– Hain kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon opiskelemaan, sillä olen opiskellut ennenkin Liviassa. Se tuntui tutulta ja turvalliselta vaihtoehdolta. Tiesin jo ennalta, millainen opetustapa ja -tyyli Livian monimuotokoulutuksessa on. Koulutus on joustavaa ja sopii työn ohessa suoritettavaksi. Sellaisetkin asiat ratkaisevat, kun tekee valintoja, samoin koulutuksen sisältö ja toteutus, selventää Taina.

Ohjaavampi, yksilöllisempi ja asiakaslähtöisempi työ kiinnostaa Tainaa. Hänen nykyisessä työssään on monta asiakasta ja asioita tehdään enemmän yhdessä. Tainan mukaan työvalmentajana pystyy panostamaan ja keskittymään enemmän asiakaslähtöisyyteen ja yksilöllisten vaihtoehtojen etsimiseen asiakkaalle.

– Työ on enemmän eteenpäin vievää, tavoitteellista, valmennuksellista ja vaihtoehtojen hakemista – sekä samalla vähemmän hoidollista.

Halu päivittää omaa osaamisista ja ammattia motivoi Tainaa opiskelemaan lisää. Taina on saanut jokaisen tutkinnon kautta uutta tietoa oman työskentelyn tueksi. Tainaa kiinnostaa myös yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

– Erityisen kiinnostavaa on oman osaamisen syventäminen sekä asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palveluohjaus.

– Tutkinnoista saatu osaaminen ja tieto kulkevat käsi kädessä, työskentelee sitten lasten ja nuorten kanssa tai työvalmentajana. Työssä on samoja elementtejä, jotka ohjaavat asiakkaan kanssa tehtävää käytännön työtä. Kaikista tutkinnoista saa työkaluja, jotka sopivat hyvin erilaisiin asiakastyön tilanteisiin.

Opiskelu on oman osaamisen syventämistä ja uusia kokemuksia. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelu erikoisammattitutkinnon työvalmentajan osaamisalassa on Tainan aiempiin tutkintoihin verrattuna enemmän palveluohjausta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

– Odotankin jo nyt mielenkiintoisia, uusia työmahdollisuuksia, iloitsee Taina.

Tutkintoa suorittaessaan Taina sai lisää tietoa työvalmentajan työstä sekä taitoja yksilön ja ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksessa päästiin tutustumaan erilaisiin yksiköiden toimijoihin ja saatiin tietoa asiakkaiden erilaisista ohjausvaihtoehdoista.

– Työmenetelmät ja toimintamallit on tärkeää hallita opetuksen ja luentojen lisäksi, hän aprikoi. Taina koki myös opintojen vertaiskeskustelut erittäin hyödyllisiksi. Tehtävien avulla perehdyttiin uusiin asioihin sekä syvennettiin osaamista.

Vierailijaluennoitsijat olivat erityisen mielenkiintoisia Tainan mielestä, mutta tutkinnon parasta antia olivat kuitenkin vierailut erilaisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

– Vierailut selkeyttävät omaa suuntaa, sillä työmahdollisuuksia on paljon. Kun käy tutustumassa eri kohteisiin, voi löytää oman paikkansa.

Tainan mielestä erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen oli tärkeää. Työelämän oppimisjaksoilla oli mahdollista mennä eri paikkoihin ja nähdä sitä kautta käytännönläheisesti uusia toimintamalleja. Koulutuksessa pääsi monipuolisesti tutustumaan eri kohteisiin ammatillisen kuntoutuksen puolelle ja pajatoimintaan.

– Työvalmentajan työ on merkityksellistä työtä erilaisten asiakkaiden parissa. Minulla on tavoitteena työvalmentajaksi työllistyminen. Mahdollisesti jatkan eteenpäin vielä lisäkoulutuksella, sillä minulla on kesken vielä sosionomin opinnot.

Työvalmentajan koulutus sopii Tainan mielestä kaikille, jotka haluavat uusia menetelmiä työnsä tueksi sekä monipuolistaa omaa ohjaustyötään ja palveluosaamistaan – etenkin jos asiakaslähtöinen ja yksilöllinen työote kiinnostaa.

Livian koulutus sopii alalla jo olevalle ja alalle haluavalle.

– Jos pitää asiakastyöstä, kannattaa hakeutua Livian koulutukseen. Työssä tärkeitä ominaisuuksia ovat positiivinen asenne ja palvelualttius. Koulutus on joustavaa ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Mahdollisuuksia on paljon.