Luonto- ja ympäristöala

Viihdytkö ulkoilmassa, haluaisit oppia lisää luonnosta ja olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta? Luonto- ja ympäristöalalla pääset tutustumaan monipuolisesti luonnontuotteisiin, työskentelemään luonnossa tai edistämään kiertotaloutta.

Liviassa opiskelet luonto- ja ympäristöalaa käytännönläheisesti todellisissa ympäristöissä; metsissä, vesillä, puistoissa, pelloilla sekä yhteistyössä paikallisten yritysten ammattilaisten kanssa.

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti aiheita, mitkä liittyvät nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen. Opiskeluun sisältyy työelämäjaksoja, eli opiskelijalla on mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla.

Luonto- ja ympäristöalan ammattilaiseksi Tuorlan toimipaikassa

Oppilaitoksemme sijaitsee Tuorlan historiallisessa kartanoympäristössä Kaarinassa, noin 13 kilometrin päässä Turun keskustasta. Lähellä sijaitsevat Saaristomeri ja Turun seudun saaristo, monipuoliset maastot ja useita kansallispuistoja, joita hyödynnämme oppimisympäristöinä.

Luonto-ja ympäristöalan perustutkinnon voit suorittaa neljällä eri osaamisalalla:

Luonnonvaratuottajat saavat monipuolisen osaamisen luonnontuotealalle. Opintoihin sisältyy luonnontuotekasvien kuten luonnonyrttien, marjojen ja sienten tuntemusta, keruuta, käsittelyä ja kasvatusta. Kerätyistä raaka-aineista opitaan valmistamaan erilaisin työmenetelmin elintarvikkeiksi soveltuvia jatkojalosteita. Opinnoissa tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön sekä suoritetaan hygieniapassi. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja valmistaa erilaisia hyvinvointi-, hoito- ja luonnonkosmetiikkatuotteita sekä ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä. Luonnonmateriaalien käyttö ja työstäminen tarjoaa mahdollisuuksia kädentaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Opintojen aikana tutustutaan myös tuotteistamiseen ja yritystoimintaan. Luonnonvaratuottajat työskentelevät alan yrityksissä.

Ympäristönhuoltajat osaavat toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Ympäristönhuoltaja toimii materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon tehtävissä varmistaen ympäristön turvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen.

Luonto-ohjaajat oppivat liikkumaan ja toimimaan niin vesillä kuin lähiluonnossa retkeillen ja vaeltaen. Turvallinen palvelutoiminta erilaisten asiakasryhmien kanssa ohjelmapalvelu- ja luontopalveluissa on meille tärkeää. Luonto-ohjaajat oppivat myös maasto- ja luontoruokailua sekä työstämään erilaisia luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Ympäristökasvatus ja hyvinvoinnin saaminen luonnosta tulevat tutuiksi. Luonto-ohjaajat osallistuvat myös erilaisten teematapahtumien järjestämiseen. Olemme erikoistuneet toimimaan saaristossa.

Ympäristönhoitajat toimivat paljon saaristossa ja sen kohteissa, hoitaen muun muassa saaristoluonnon perinnemaisemia. He oppivat kunnostamaan vesistöjä sekä arvioimaan eri tavoin ympäristön ja luonnon tilaa sekä ottamaan erilaisia näytteitä. He torjuvat vieraslajeja ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Maastossa ja vesillä toimimisen turvallisuus ja erilaiset työvälineet ja koneet tulevat tutuiksi käytännöntehtävissä. Liviassa olemme erikoistuneet saariston toimintaympäristöissä toimimiseen sekä saaristotuntemukseen.

Miljövårdare arbetar mycket i skärgården och tar bland annat hand om skärgårdsnaturens traditionella landskap. De lär sig att restaurera vattendrag, bedöma miljöns och naturens tillstånd på olika sätt och ta olika prover. De bekämpar främmande arter och befrämjar naturens mångfald. De lär sig röra sig säkert både på vatten och i terräng. Säkerheten vid arbete i terräng och på vatten samt olika verktyg och maskiner blir bekanta i praktiska uppgifter. Vi har specialiserat oss på att verka i skärgårdens verksamhetsmiljöer och på skärgårdskännedom. I Livia kan du studera också på svenska!

Jatko-opinnot ja täydennyskoulutus

Luonto- ja ympäristöalalla on mahdollista opiskella perustutkinnon lisäksi myös ammattitutkinto (eräopas, luonnontuotejalostaja tai ympäristöalan ammattitutkinto) sekä erikoisammattitutkinto (luontokartoittaja).

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi laajentaa osaamistaan myös suorittamalla osatutkintoja.

Tutkintokoulutukset takaavat mahdollisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, jossa voit jatkaa opintoja esimerkiksi ympäristösuunnittelijaksi.

Tutustu alkaviin koulutuksiin ja hae mukaan!

Koulutukset

Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: 31.7.2023, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Parainen, Haku päättyy: 26.1.2024, Koulutus alkaa: 12.2.2024
Kaarina, Haku päättyy: 25.2.2024, Koulutus alkaa: 9.4.2024
Kaarina
Kaarina, Haku päättyy: 1.8.2024, Koulutus alkaa: 16.9.2024
Kaarina, Koulutus alkaa: 26.2.2024

Ajankohtaista