Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan koulutusta on tarjolla Liviassa kahdessa toimipaikassa

Ammattiopisto Liviassa on luonto- ja ympäristöalan koulutusta sekä Tuorlan että Paraisten toimipaikoissa. Toimipaikat ovat profiloituneet koulutustarjonnassaan ja opetuksen painopisteet vaihtelevat. Vaikka kyseessä siis olisikin samaan tutkintoon johtava koulutus, kannattaa hakijan huomioida tämä opistojen profiloituminen jo hakuvaiheessa.

Tuorla

Tuorlassa voi erikoistua luonnonvaratuottajaksi tai ympäristönhuoltajaksi.

Luonnonvaratuottajiksi opiskelevat saavat monipuolisen osaamisen luonnontuotealalle. Opintoihin sisältyy luonnontuotekasvien kuten luonnonyrttien, marjojen ja sienten tuntemusta, keruuta ja käsittelyä. Opinnoissa perehdytään myös luonnontuotekasvien kasvatukseen ja käytännön viljelytöihin. Kerätyistä raaka-aineista opitaan valmistamaan erilaisin työmenetelmin elintarvikkeiksi soveltuvia jatkojalosteita. Opinnoissa tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön sekä suoritetaan hygieniapassi. Koulutus antaa myös valmiuksia suunnitella ja valmistaa erilaisia hyvinvointi-, hoito- ja luonnonkosmetiikkatuotteita (kuten voiteita, salvoja, saippuoita ja yrttikylpyjä) sekä ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä. Luonnonmateriaalien käyttö ja työstäminen tarjoaa mahdollisuuksia kädentaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Opintojen aikana tutustutaan myös tuotteistamiseen ja yritystoimintaan. Luonnonvaratuottajat työskentelevät alan yrityksissä.

Ympäristönhuoltaja osaa toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Hän osaa toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Parainen

Parainen on profiloitunut luonto-ohjaajan ja ympäristönhoitajan koulutuksissa saariston toimintaympäristöissä toimimiseen sekä saaristotuntemukseen.

Luonto-ohjaajat oppivat liikkumaan ja toimimaan niin vesillä kuin lähiluonnossa retkeillen ja vaeltaen.  Turvallinen palvelutoiminta erilaisten asiakasryhmien kanssa ohjelmapalvelu- ja luontopalveluissa on meille tärkeää.  Luonto-ohjaajat oppivat myös maasto- ja luontoruokailua sekä työstämään erilaisia luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Ympäristökasvatus ja hyvinvointia luonnosta tulevat tutuiksi. Luonto-ohjaajat osallistuvat myös erilaisten teematapahtumien järjestämiseen.

Ympäristönhoitajamme toimivat paljon saaristossa ja sen kohteissa, hoitaen muun muassa saaristoluonnon perinnemaisemia.  He oppivat kunnostamaan vesistöjä sekä arvioimaan eri tavoin ympäristön ja luonnon tilaa sekä ottamaan erilaisia näytteitä.  He oppivat liikkumaan niin vesillä kuin maastossa turvallisesti.  Jäte- ja kierrätystietous erilaisine käytännönläheisine projekteineen tulevat tutuksi, kuten myös pienimuotoiset teematapahtumat.  Maastossa ja vesillä toimimisen turvallisuus ja erilaiset työvälineet ja koneet tulevat tutuiksi käytännöntehtävissä.

Koulutukset

Kaarina, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Parainen, Haku päättyy: 31.7.2023
Parainen, Haku päättyy: 26.1.2024, Koulutus alkaa: 12.2.2024
Kaarina, Haku päättyy: 25.2.2024, Koulutus alkaa: 9.4.2024
Kaarina
Kaarina, Haku päättyy: 1.8.2024, Koulutus alkaa: Syksy 2024
Kaarina, Koulutus alkaa: 26.2.2024

Ajankohtaista