Maatalousala

Maaseutuyrittäjä – perustutkinto ruoantuotannosta kiinnostuneelle tai tilanpitoa suunnittelevalle!

Maaseutuyrittäjä voi toimia maatilatalouden eri ammateissa kuten maatalousyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana, eläinten hoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Maatalousopetus pyrkii yhdistämään perinteen, kokemuksen ja uudet metodit. Maatalousalan perustutkinnon opetuksessa tekemällä oppiminen on keskeisessä asemassa oppilaitoksessamme. Oman koulutilamme eri kohteissa maatalousopiskelijat harjoittelevat aidossa ympäristössä tarpeellisia taitoja tulevaa ammattiansa varten ja kyeten toimimaan tulevaisuuden muuttuvassa ympäristössä.

Monimuotoryhmissä hyödynnetään monimuotokoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia yksilölliseen opiskeluun. Opiskelijat voivat saada henkilökohtaista konsultointia oman tilansa kehittämiseen. Etäopetus koostuu omien tuotantomahdollisuuksien kartoittamisesta, tiedonhankinnasta ja työharjoituksista itsenäisenä kotityönä. Oppilaitoksessa tapahtuvilla lähiopetusjaksoilla paneudutaan teoriaan ja käytäntöön, kuullaan asiantuntijoiden luentoja ja tehdään tutustumiskäyntejä tiloille. Lisäksi voidaan järjestää koulutusta työpaikoilla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.

Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja terveydenhoitoon, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun.  Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot.

Koulutukset

Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Paimio, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku 21.4.2024
Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Koulutus alkaa: tammikuu 2024
Paimio, Koulutus alkaa: tammikuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: jatkuva haku
Kaarina, Haku päättyy: Jatkuva haku
Kaarina, Koulutus alkaa: ympäri vuoden
Kaarina, Haku päättyy: lokakuu 2024, Koulutus alkaa: 11.11.2024

Ajankohtaista