Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Eläinten kouluttamisen osaamisalan tutkintokoulutus alkaa (tammikuussa) v. 2025. Tutkinnon suorittamisaika vaihtelee yksilöllisesti 1 – 1,5 v. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus).

Hakeminen
Eläinten kouluttamisen osaamisalaan haku avataan syyskuussa 2024.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyvaatimuksina: Etusijalla ovat eläinalalla työssä olevat ja vähintään vahvaa harrastuneisuutta tai työkokemusta eläinten kouluttamisen alalta omaavat henkilöt. Tunnet alan ammatinkuvaa ja sinulla on innostus ja motivaatio niissä työskentelyyn. Eläinalaan liittyvä perustutkinto katsotaan myös eduksi valintaa tehdessä.

Kaikki hakijat haastatellaan.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Ammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Eläinten kouluttamisen osaamisala toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta oppilaitoksella/verkko-opiskelusta (n. 2 pv/kk), itsenäisestä opiskelusta, etätehtävistä sekä työpaikalla/omassa yrityksessä tapahtuvasta koulutuksesta (koulutus- tai oppisopimus).

Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osaamispistettä) koostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kouluttamalla eläimiä ja ohjaamalla asiakkaita kouluttamaan eläimiä käytännön työtehtävissä ammattimaisesti. Osaaminen osoitetaan vähintään kahdella eläinlajilla.

Eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut voi kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja tarjoavassa yrityksessä. Hän osaa ohjata asiakkaita parantamaan eläinten hyvinvointia esimerkiksi kouluttamisen avulla. Hän osaa huomioida laji- ja rotutyypillisen käyttäytymisen ja hyödyntää tietoaan kouluttaessaan eläimille esimerkiksi arkitaitoja, tottelevaisuutta tai omistajan avustamista.

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida OSAAN.fi sivujen kautta.

Lisätietoja
Eläinten kouluttamisen osaamisala:

Opettaja Maija Sulonen, puh. 050 430 6627
Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 500 €

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

  • Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Asiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa

 

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp

Valitaan 40 osp

  • Eläinalan yritystoiminta
  • Eläintarhaeläinten hoitaminen ja lajien suojelu
  • Eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta