Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2025. Tutkinnon suorittamisaika vaihtelee yksilöllisesti 1 – 1,5 v. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Hakeminen
Haku koulutukseen avautuu 1.5.2024 ja päättyy 13.10.2024.

Hakua koskeva koulutusinfo järjestetään Teamsillä 15.10.2024 klo 17. Linkki tapahtumaan toimitetaan hakijoille sähköpostitse. Kaikki hakijat haastatellaan ja haastatteluaikoja voi varata koulutusinfossa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Etusijalla ovat eläinalalla työssä olevat ja vähintään vahvaa harrastuneisuutta tai työkokemusta eläinten kouluttamisen alalta omaavat henkilöt. Eläinalaan liittyvä perustutkinto katsotaan eduksi valintaa tehdessä, kuten myös ammatinkuvan hyvä tuntemus ja innostus ja motivaatio työskentelyyn.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osaamispistettä) koostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista. Eläinten kouluttamisen osaamisala toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta oppilaitoksella, verkko-opiskelusta (n. 2 pv/kk), itsenäisestä opiskelusta, etätehtävistä sekä työpaikalla/omassa yrityksessä tapahtuvasta koulutuksesta (koulutus- tai oppisopimus).

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kouluttamalla eläimiä ja ohjaamalla asiakkaita kouluttamaan eläimiä käytännön työtehtävissä ammattimaisesti. Osaaminen osoitetaan vähintään kahdella eläinlajilla.

Eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut voi kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja tarjoavassa yrityksessä. Hän osaa ohjata asiakkaita parantamaan eläinten hyvinvointia esimerkiksi kouluttamisen avulla. Hän osaa huomioida laji- ja rotutyypillisen käyttäytymisen ja hyödyntää tietoaan kouluttaessaan eläimille esimerkiksi arkitaitoja, tottelevaisuutta tai omistajan avustamista.

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida OSAAN.fi sivujen kautta.

Lisätietoja
Opettaja Maija Sulonen, puh. 050 430 6627
Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 500 €

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

  • Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Asiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa

 

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp

Valitaan 40 osp

  • Eläinalan yritystoiminta
  • Eläintarhaeläinten hoitaminen ja lajien suojelu
  • Eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta