Kalatalousala

Oletko kiinnostunut kalastuksesta, kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudesta tai kalastusmatkailusta? Kalatalouden perustutkinto tarjoaa vahvan pohjan kehittyä kalatalouden ammattilaiseksi, joka tuntee alan työvälineet ja menetelmät. 

Kalatalouden perustutkintokoulutuksessa opit liikkumaan vesillä, kalastamaan ja viljelemään kaloja ja jalostamaan saaliin myyntikuntoon. Kalatalousalan ammattilaiset toimivat kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalastusmatkailun alalla itsenäisinä yrittäjinä tai työntekijöinä toimialojen yrityksissä. Yritystoimintaa tukevia ja niille tietoa tuottavia kalatalouden aloja ovat kalataloustutkimus, kalatalousalan järjestötoiminta sekä kalavesien hoito. Kalatalousyrittäjyyteen liittyy läheisesti myös kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden markkinointi ja myynti.

Kalatalouden perustutkinnossa on valittavana neljä eri osaamisalaa: 

  • Kalanjalostaja on kalankäsittelyn ammattilainen, joka fileoi ja valmistaa kalat myyntiin. Jalostushallissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kalatuotteiden jalostusta ja myyntiä. Kalanjalostajia toimii sekä myyntitehtävissä että kalanjalostusyrityksissä.
  • Kalanviljelijä on erikoistunut vesiviljelyyn ja harjoittaa ammattiaan ruoantuotannossa. Hän tuntee kalanviljelyn työvaiheet, hygieniavaatimukset ja vastuullisuuden. Kalanviljelijät tuottavat ruokakalaa sekä kalanpoikasia istutuksia varten.
  • Kalastaja tuntee ammattikalastuksen salat ja osaa toimia vesillä. Kalastaja osaa kalastaa ammattikalastukseen tarkoitetuilla pyydyksillä kalastusyrittäjänä tai kalastusaluksen työntekijänä. Opiskeluun sisältyy myös esimerkiksi alalla käytettävien koneiden käyttöä, huoltoa ja korjausta. 
  • Kalastuksenohjaaja toimii matkailupalveluissa oppaina ja retkenjärjestäjinä. Kalastuksenohjaaja osaa toimia erilaisissa ympäristöissä, neuvoa asiakkaita kalanpyynnissä sekä valmistaa saaliin herkulliseksi ateriaksi. Kalastusmatkailun kasvu takaa hyvät työllistymismahdollisuudet esimerkiksi yrittäjänä.

Opiskele kalataloutta ainutlaatuisessa ympäristössä 

Livian kalatalouden opetus sijaitsee saariston pääkaupungissa Paraisilla, noin 20 km päässä Turun keskustasta. Aiemmin Kalakoulunakin tunnettu Paraisten toimipaikka jatkaa Suomessa jo 1900-luvun alussa alkanutta kalatalouskoulutuksen traditiota. Käytössämme on kalanjalostuslaitos sekä vesiviljelyn opetukseen sopivat tilat. 

Käytännönläheinen opiskelu aidoissa työympäristöissä tarjoaa mahdollisuuden oppia työelämässä tarvittavat kalatalousalan taidot. Teemme myös jatkuvaa yhteistyötä alan paikallisten ammattilaisten kanssa.

Jos sinulla on jo alan työpaikka, tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. 

Jatko-opinnot ja täydennyskoulutus

Kalatalouden perustutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa kalatalouden ammattitutkinto (kalanjalostaja, vesiviljelijä, kalastaja ja kalastusopas) tai erikoisammattitutkinto (kalastusmestari).

Kalatalouden perustutkinnon suorittanut voi laajentaa osaamistaan myös suorittamalla osatutkintoja.

Tutkintokoulutukset takaavat mahdollisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, jossa voit jatkaa opintoja esimerkiksi luonnonvara-alalla. 

Tutustu alkaviin koulutuksiin ja hae mukaan!

Koulutukset

Parainen, Haku päättyy: Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Toukokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Yhteishaku elokuu 2024 | Jatkuva haku kesäkuu 2024
Parainen, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Parainen, Haku päättyy: Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Joulukuu 2024
Parainen, Haku päättyy: Jatkuva haku
Parainen, Haku päättyy: Jatkuva haku
Parainen
Parainen, Haku päättyy: Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Tammikuu 2025

Ajankohtaista