Kalastusmestari, kalatalouden erikoisammattitutkinto, kalavesien hoidon osaamisala

Vaihtelua arkeen? Uutta suuntaa työhön? Suorita kalatalouden erikoisammattitutkinto huippuporukassa! Koulutuksen käytyäsi saat pätevyyden vastata kalavesien ylläpidosta ja hoidosta lainsäädännön mukaisesti. Kouluttautuminen avaa myös aina uusi verkostoja ja kontakteja alalle! Hae vuoden mittaiseen koulutukseen heti!

Kalavesien hoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa vastata kalavesien hoidosta ja ylläpidosta lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi hän pystyy toteuttamaan kalavesien hoitoon liittyvän tutkimusaineiston keruun ja käsittelyn, mikäli hän on suorittanut tähän työhön liittyvän valinnaisen tutkinnon osan.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus kestää noin vuoden. Seuraava ryhmä aloittaa toukokuussa 2024.

Hakeminen
Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta. Koulutukseen on jatkuva haku.

Mikäli sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua suorittamaan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijoilta edellytämme aiempaa kokemusta työelämästä tai alalle soveltuvaa perustutkintoa. Alan työpaikasta on etua, mutta se ei ole pakollinen kriteeri koulutukseen pääsyssä. Hakijat hakevat itse itselleen työharjoittelupaikan, oppilaitos avustaa tässä tarvittaessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena työn ohessa. Tutkinnon osiin liittyvät teoriaopinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna (verkkoluentoina ja -tehtävinä). Käytännön harjoitukset suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetuksen yhteydessä, omalla työpaikalla tai oppilaitoksen hankkimassa harjoittelupaikassa.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu kahdesta pakollisesta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittamiseen liittyvä ohjauksesta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Huom. Koulutukseen voi osallistua myös tutkinnon osittain, tiedustele mahdollisuutta lisätietoa antavilta henkilöiltä.

Jokaiseen suoritettavaan tutkinnon osaan kuuluu itsenäistä opiskelua sekä etätehtäviä. Lähiviikkojen aikana suoritetaan käytännön työharjoituksia sekä vierailuita. Lähiopetukseen osallistuminen määrittyy kunkin tutkinnon suorittajan olemassa olevan työ- tai harjoittelupaikan työtehtävien sisällön sekä olemassa olevan osaamisen mukaan.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Opintoja on mahdollista jatkaa esimerkiksi yliopistossa akvaattisten tieteiden koulutuksen parissa.

Lisätietoja
Lehtori Arto Katajamäki, puh. 050 3555 569
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus maksaa 300 €, yksittäinen tutkinnon osa 80 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Parainen, Kalakouluntie 72

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kalatalouden hallinnossa toimiminen, 45 osp
  • Kalakantojen ja vesistöjen hoidosta vastaaminen, 45 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Esimiehenä toimiminen kalatalousalalla, 45 osp
  • Kalatalouden järjestötyössä toimiminen, 45 osp
  • Kalaterveydestä huolehtiminen, 45 osp
  • Kalatalousalan tutkimusaineiston keräämisestä ja käsittelystä vastaaminen, 45 osp