Helppi-toiminta Tuorla | Paimio | Parainen | Kaarina

Ammattiopisto Liviassa järjestetään lukuvuoden aikana Helppipajatoimintaa. Helppipajoissa saa ohjausta ja tukea opintoihin. Helpissä pyritään rentoon tunnelmaan, kiireettömyyteen ja positiivisuuteen!

Helppipajoja järjestetään säännöllisesti Tuorlassa ja Paimiossa. Tuorlan ja Paimion helppipajoihin voi osallistua omaan toimipisteeseen tai alaan katsomatta. Tarkasta Helppien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet oheisista liitetiedostoista. Kaarinan toimipisteen osalta yhteys koulunkäynninohjaaja Joonas Miikkulaiseen.

Helpistä saatavaa tukea on muun muassa:

  • Tuki- tai samanaikaisopetus YTO-tuntien aikana
  • Keskeneräisten tehtävien ja kokeiden suorittaminen
  • Perustaitojen kertaaminen
  • Itsenäinen opiskelu
  • YTO-infojen jälkeinen ohjaus
  • YTO-aineisiin ja ammatillisiin aineisiin liittyvä tuki

Helppipajat
Helppipajoja järjestetään maanantaista torstaihin yleensä klo 10.00-14.00 (ks. tarkat ajat aikataulusta). Pajaan voi osallistua myös ilman ilmoittautumista, itsellesi sopivaan aikaan. Lisäksi järjestetään Perjantaihelppejä Tuorlan ja Paimion toimipisteissä. Perjantaisin järjestettävät Perjantaihelpit ovat klo 8.15-11.30.

Helppipajat pyritään pitämään aina samassa luokassa, Tuorlassa luokka 120 ja Paimiossa atk1. Poikkeavat luokkatilat on mainittu alla olevassa aikataulussa. Helppipajoihin voi ilmoittautua Wilmassa tarjottimen kautta. Voit osallistua Helppipajaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Helppipajoja koordinoi koulunkäynninohjaaja Tomi Salminen (tomi.salminen(at)livia.fi, puh. 050 4617 462).

Helppipajat aikataulu 2023-2024

Tehtäväpajatoiminta Kaarina

Kaarinassa tehtäväpajatoimintaa koordinoi Joonas Miikkulainen. Lisätiedot: joonas.miikkulainen(at)livia.fi tai puh. 050 572 2372.

Matikkapajat ja kielipajat Tuorla | Kaarina | Paimio | Parainen

Matikkapajoissa ja kielipajoissa saat tukiopetusta ja kertausta matemaattisiin aineisiin ja tietotekniikkaan sekä vieraisiin kieliin (englanti, ruotsi). Paikalla on aina matemaattisten aineiden tai kielten opettaja.

Huom! Osa matikkapajoista teemoitettu kurssikohtaisesti.

Ilmoittaudu pajaan Wilmassa tarjottimen kautta (matikka- ja kielipajat), jos haluat osallistua pajaan. Myös opettaja, tuutori, opinto-ohjaaja tai kuraattori voi auttaa sinua ilmoittautumisessa. Tarpeen mukaan pajoissa voi myös suorittaa lopuksi kokeen, jos koe on jäänyt suorittamatta. Sovi asiasta opettajan kanssa.

Matikka- ja kielipajojen aikataulu 2023-2024

Koulunkäynnin ohjaus

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä haasteissa, huolissa ja murheissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Tuorla, Paimio, Parainen: Tomi Salminen, tomi.salminen(at)livia.fi, puh. 050 4617 462

Kaarina: Joonas Miikkulainen, joonas.miikkulainen(at)livia.fi, puh. 050 5722 372

OPVA-opinnot

Mitä OPVA on
OPVA-opinnot eli oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ovat opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle riittävää pohjatietoa opinnoissa pärjäämiseen sekä antaa valmiuksia oman jaksamisen ylläpitämiseen.

Milloin
OPVA-opinnot aloitetaan usein joko ennen tutkintokoulutuksen alkamista tai tutkintokoulutuksen alussa. OPVA-opintoihin on tietenkin mahdololista päästä mukaan myös myöhemmin, jos opinnot eivät edisty syystä tai toisesta. Opvaa ei tule kuitenkaan sekoittaa erityisopetukseen ja helppipajatoimintaan, vaan OPVA tarkoituksena on antaa valmiuksia ennen opintojaksoja, kun taas erityisopetuksessa ja helppipajoissa saat tuke opintojaksojen aikana.

Mitä OPVA sisältää
OPVA-opinnot sisältävät meillä matemaattisten taitojen, digitaitojen, elmänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksin harjoittelemista sekä mahdollisesti S2-opiskelijoille viestintätaitoja.

Livian OPVA
Meillä OPVA-opinnot on rakennettu tarjottavaksi tietyille opetusryhmille etukäteen arvioidessamme ryhmän opiskelijoiden hyötyvän OPVAsta. OPVA-opinnot ovat siis täysin vapaaehtoisia ja maksuttomia, eivätkä liity suoraan tutkintoon tai kerrytä osaamispisteitä. OPVA-opintoihin kannattaa osallistua, mikäli meiltä opettaja sellaista ehdottaa, sillä vaikka osaamispisteitä tästä ei saa, antaa se valmiuksia suoriutua tulevista opintojaksoista paremmin ja nopeammin.