Sopimuskumppanuus Liviassa

Oppilaitoksemme tavoitteena on tehdä laajasti yritysyhteistyötä opiskelualojemme eri yritysten kanssa. Yhteistyön laajuus ja sisältö vaihtelee yrityskohtaisesti. Haluamme tuoda yrityselämää lähemmäs opiskelijoiden arkea, rakentaa siltaa koulutuksen ja työelämän välille, vastata aktiivisesti työelämän koulutustarpeisiin sekä tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua erilaisten yritysten toimintaan. Tavoitteena on, että siirtymä koulutuksesta työelämään olisi helppo ja tapahtuisi luontevasti. Yritysyhteistyö mahdollistaa lisäksi työelämän muutosten tuomisen lähemmäs opintoja, jotta voimme vastata työelämän nopeastikin muuttuviin koulutustarpeisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Olemme kiinnostuneita erilaisista yhteistyömahdollisuuksista eri yritysten kanssa esimerkiksi työharjoittelupaikkojen tai yhdessä suunniteltujen koulutusten muodossa.

Haluatko kuulla lisää kumppanuudesta ja yhteistyömahdollisuuksista Livian kanssa?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.