Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala, oppisopimuskoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Eläintenhoidon ammattitutkinnon, klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan voi aloittaa oppisopimuskoulutuksena ympäri vuoden. Koulutuksen kestoon vaikuttaa opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Hakeminen
Oppisopimuskoulutukseen haetaan sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakijaan ja työnantajaan ollaan yhteydessä ja varmistetaan oppisopimuskoulutuksen soveltuvuus. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Koulutuksen kohderyhmänä ovat alan työtehtävissä toimivat tai alalle hakeutuvat henkilöt, joilla on oppisopimustyöpaikka eläinlääkäriasemalla, eläinklinikalla tai -sairaalassa. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii ensin omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Myös yrittäjä voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoa vastaavia työtehtäviä, päätoimista työskentelyä (vähintään 25 tuntia/vko) sekä nimettyä työpaikkaohjaajaa. Oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta sovitaan työnantajan kanssa ja se perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala (150 osaamispistettä) koostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 osaamispistettä). Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääasiassa työpaikalla oppien, lisäksi koulutus sisältää lähiopetuspäiviä oppilaitoksella yksilöllisen suunnitelman mukaan sekä verkkopetusta ja etätehtäviä. Osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla.

Pakolliset tutkinnon osat: Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla, leikkaussalotyöskentelyssä avustaminen ja välinehuolto eläinklinikalla, röntgenkuvaus eläinklinikalla, laboratoriotyöskentely eläinklinikalla ja asiakaspalvelu eläinklinikalla.

Valinnaisen tutkinnon osan kautta klinikkaeläinhoitamisen osaamisalassa voi syventää osaamistaan. Valitessaan Eläinalan yritystoiminta -tutkinnon osan hänellä on valmiudet toimia alan yrittäjänä eläinlääkärin työparina. Valitessaan Eläinlajiryhmän hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen -tutkinnon osan on opiskelijalla valmiuksia hoitaa myös laajempaa eläinlajimäärää.

Lisätietoja
Opettaja Taru Tukia puh. 050 527 3063
Opintosihteeri Marja-Leena Suomi puh. 050 303 9833
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja. Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana palkkaa. Lähipäivien ajalta opiskelija voi anoa koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa niiltä palkkaa.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110