Ergovoima – ergonomia voimavarana hoitotyössä 15 osp

Hyvästä työergonomiasta virtaa työpäiviin! Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, lähde opiskelemaan ja kehittämään ergonomisia taitojasi. Ergonomia on potilastyössä avainasemassa työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien välttämiseen. Ergonomisella työskentelyllä vaikutetaan sekä asiakkaan että hoitajan hyvinvointiin.

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, erityisesti hoito- ja hoivatyössä ja vammaistyössä työskentelevät, joiden työhön kuuluu esimerkiksi potilaiden ja asiakkaiden siirtämistä, nostelua tai haastavia työasentoja.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 29.9.-5.12.2024. Koulutus sisältää 6 lähipäivää ja itsenäistä opiskelua.

Lähipäivät syksyllä 2024: 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.

Hakeminen
Hae koulutukseen 31.8.2024 mennessä oheisen linkin kautta.

Koulutuksen kuvaus ja sisällöt:

  • Ergonomian perusteet
  • Toimintakyvyn arviointi ja erilaiset apuvälineet
  • Robotiikan käyttö hoitotyössä
  • Ergonominen työskentely
  • Oman ergonomisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Tutkinnon osa: Koulutus on osa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja sopii täydennyskoulutuksena jo alalla toimiville. Osaamisen näyttö koostuu lähiopiskelupäivistä ja välitehtävistä.

Lisätietoja
Lehtori Tiia Laine, puh. 050 4210748
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton. Monimuoto-opintoina koulutuksen hinta on 90€.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3