Ergovoima – ergonomia voimavarana hoitotyössä 15 osp

Hyvästä työergonomiasta virtaa työpäiviin! Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, lähde opiskelemaan ja kehittämään ergonomisia taitojasi. Ergonomia on potilastyössä avainasemassa työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien välttämiseen.

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, erityisesti hoito- ja hoivatyössä ja vammaistyössä työskentelevät, joiden työhön kuuluu esimerkiksi potilaiden ja asiakkaiden siirtämistä, nostelua tai haastavia työasentoja.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 15.3.-24.5.2024. Koulutus sisältää 6 lähipäivää, välitehtäviä, itsenäistä opiskelua ja kehittämistehtävän.

Lähipäivät keväällä 2024: 15.3., 26.3., 12.4., 26.4., 7.5. ja 24.5. klo 8.30-15.45.

Hakeminen
Hae koulutukseen 29.2.2024 mennessä oheisen linkin kautta.

Koulutuksen kuvaus ja sisällöt:

  • Keskeiset säädökset ja ammattieettinen toiminta
  • Ihmisen liikkuminen ja luonnolliset liikemallit
  • Työhyvinvointi, työajan hallinta ja hoitajan oma toimintakyky
  • Suunnitelmallinen ja itseohjautuva työskentely
  • Asiakkaan hyvinvointi ja sen tukeminen
  • Asiakkaan toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
  • Vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen
  • Yhteistyö asiakkaan kanssa ja moniammatillisesti
  • Asiakkaan liikkumisessa ja siirtymisessä ohjaaminen ja avustaminen
  • Apuvälineet ja hyvinvointiteknologia

Tutkinnon osa: Koulutus on osa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja sopii täydennyskoulutuksena jo alalla toimiville. Koulutuksen lopussa on näyttö, jossa esitellään koottuna toteutettu osaaminen aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoja
Lehtori Tiia Laine, puh. 050 4210748
Tiiminvetäjä Markku Hirvonen, puh. 050 5908741
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton. Monimuoto-opintoina koulutuksen hinta on 90€.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3