Henkilökohtainen avustaja tai kehitysvamma-alan ohjaaja, vammaisalan ammattitutkinto 150 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 12.3.2024 – 31.3.2025. Koulutus on mahdollista aloittaa joustavasti myös virallisen aloituspäivän jälkeen.

Tarkempi koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1–2 vuotta).

Hakeminen
Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyedellytyksenä: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta tai muut vastaavat tiedot ja taidot.

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella ollessasi TE-palveluiden asiakas. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin lähipäiviä 1–2 pv / kk. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa tai verkossa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä alan työpaikoissa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Tutkinnon voi suorittaa oman työn ohessa. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vammaisalan ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia osaamisalavalintasi mukaan joko henkilökohtaisena avustajana tai kehitysvamma-alan ohjaajana.

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Lisätietoja
Lehtori, tiiminvetäjä Anneli Söderholm puh. 050 314 6004
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Oppivelvollisille sekä oppisopimuksella tutkintokoulutus on maksuton. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 480 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 1. Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
 2. Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia, 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15-60 osp

Kehitysvamma-alan osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp

 1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 3. Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp

 • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp