Hoivatyön osaajaksi | Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot

Haluaisitko työskennellä tulevaisuudessa hoiva-alalla ja kasvattaa suomen kielen taitojasi? Olisiko tämä sinun polkusi hoivatyöhön?

Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot on suunnattu Suomessa asuville vieraskielisille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään hoiva-alan tehtävissä.

Koulutuksessa tutustutaan hoito- ja hoivatyöhön ja kehitetään samalla suomen kielen osaamista. Valmistavien opintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua hoiva-avustajaksi tai lähihoitajaksi.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 29.1.2024-12.5.2024. Opetusta on noin viitenä päivänä viikossa, arkipäivisin klo 9-15.

Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Hakeminen
Haku kevään 2024 koulutukseen on päättynyt.

Haluatko täyttää hakemuksen englanniksi? Would you like to fill out the application form in English?
See a short guideline how to switch the language once you have opened the application form.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Hakijoita haastatellaan jo hakuaikana.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toimii matalan kynnyksen polkuna hoiva- ja hoitotyöhön. Lähi- ja etäopetuksen lisäksi koulutus sisältää myös työssäoppimista hoiva-alan työpaikoilla sekä erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin tutustumista. Myös koulutuksen päättävä näyttö suoritetaan alan työpaikalla.

Hoiva-alalla työskentely edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutuksessa suoritetaan paikallinen tutkinnon osa: Hoivatyön osaajaksi – Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot, 15 osp

Koulutus sisältää:

 • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot
  • suomen kielen opintoja
  • toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • elämänhallinnan ja opiskelutaitojen tukeminen
 • Ravitsemus- ja puhtaanapito 3 osp
  • Ravitsemuksen ja puhtaanapidon perusteita, elintarvikehygieniaa
 • Hoivatyön perusteet 3 osp
  • Hoivatyön hygieniaa ja avustustoimenpiteitä
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 1,5 osp
  • Sosiaali- ja terveysalan perusteita, palvelujärjestelmään tutustumista
 • Työelämätaidot sosiaali- ja terveysalalla 0,5 osp
  • Perustietoja ja -taitoja Suomessa sosiaali- ja terveysalalla työskentelystä
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen 7 osp ja näyttö

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja hakeutujan tulee täyttää terveydentilavaatimukset. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Lisätietoja
Lehtori Helinä Hätönen helina.hatonen(@)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä maksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3