Hoivatyön osaajaksi | Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot

Haluaisitko työskennellä tulevaisuudessa hoiva-alalla ja kasvattaa suomen kielen taitojasi? Olisiko tämä sinun polkusi hoivatyöhön?

Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot on suunnattu Suomessa asuville vieraskielisille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään hoiva-alan tehtävissä.

Koulutuksessa tutustutaan hoito- ja hoivatyöhön ja kehitetään samalla suomen kielen osaamista. Valmistavien opintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua hoiva-avustajaksi tai lähihoitajaksi.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeminen
Haku kevään 2024 koulutukseen on päättynyt.

Haluatko täyttää hakemuksen englanniksi? Would you like to fill out the application form in English?
See a short guideline how to switch the language once you have opened the application form.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja hakeutujan tulee täyttää terveydentilavaatimukset. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toimii matalan kynnyksen polkuna hoiva- ja hoitotyöhön. Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Opetusta on noin viitenä päivänä viikossa, arkipäivisin klo 9-15. Lähi- ja etäopetuksen lisäksi koulutus sisältää myös työssäoppimista hoiva-alan työpaikoilla sekä erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin tutustumista. Myös koulutuksen päättävä näyttö suoritetaan alan työpaikalla.

Hoiva-alalla työskentely edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutuksessa suoritetaan paikallinen tutkinnon osa: Hoivatyön osaajaksi – Hoivatyön koulutukseen valmistavat opinnot, 15 osp

Koulutus sisältää:

 • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot
  • suomen kielen opintoja
  • toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • elämänhallinnan ja opiskelutaitojen tukeminen
 • Ravitsemus- ja puhtaanapito 3 osp
  • Ravitsemuksen ja puhtaanapidon perusteita, elintarvikehygieniaa
 • Hoivatyön perusteet 3 osp
  • Hoivatyön hygieniaa ja avustustoimenpiteitä
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 1,5 osp
  • Sosiaali- ja terveysalan perusteita, palvelujärjestelmään tutustumista
 • Työelämätaidot sosiaali- ja terveysalalla 0,5 osp
  • Perustietoja ja -taitoja Suomessa sosiaali- ja terveysalalla työskentelystä
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen 7 osp ja näyttö

Lisätietoja
Lehtori Helinä Hätönen, helina.hatonen(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä maksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3