Koulunkäynninohjaaja, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp

Opiskele koulunkäynninohjaajaksi, työskentele eri-ikäisten oppijoiden tukena ja apuna! Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville tai alalle haluaville.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. HOKS määrittää tutkinnon suorittamisen keston.

Hakeminen

Seuraava hakuajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työkokemusta tai aiempaa tutkintoa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perus-ja ammattitutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai yhden tai useamman tutkinnon osan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Siihen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etäopiskelua Teams yhteydellä ja itsenäistä opiskelua sekä työskentelyä kasvatus- ja ohjausalan eri työpaikoissa. Lähiopetusta on 1-2 pvä/kk. Ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan kunkin tutkinnon osan näytössä aidoissa työelämän tilanteissa.

Jos opiskelijalla on riittävä osaaminen ja työkokemus, hänen on mahdollista suorittaa tutkinto osoittamalla osaamisensa näytöissä ilman tutkinnon osiin liittyviä opintoja.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka (Y-tunnus vaaditaan), voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta tai etsi soveltuva työpaikka.

Tutkinnon voi suorittaa myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Lisätietoja
Lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004
Lehtori Pirjo Kauramäki, puh. 050 3732572
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Tutkinnon hinta on 480 € (huom. maksua ei palauteta). Yksittäisen tutkinnon osan suorittamisen hinta on 200 €.

Oppisopimuksella koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat

Kolme kaikille pakollista tutkinnonosaa:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp

Lisäksi toinen alla olevista pakollisista tutkinnon osista

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp TAI
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Valitaan yht. 20 osp, sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp