Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, iltamonimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2025.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Hae koulutukseen oheisesta linkistä 12.1.2025 mennessä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus tai vastaavat tiedot, soveltuvuus alalle sekä terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna lukuun ottamatta työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka on kokopäiväopiskelua. Opiskelu koostuu etä- ja lähipäivistä, opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin klo 16.30-20.45. Opetusta on 2-3 iltana viikossa.

Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin tutkinnon suorittamiseen soveltuvassa työpaikassa tulee olla työskentelyä väh.  25h/vko.

Osaaminen osoitetaan näytössä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhteydessä lähihoitajan työtehtävissä. Mikäli työskennellään alaikäisten parissa, vaaditaan rikosrekisteriote.

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista, joita ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi suoritetaan osaamisalaopinnot. Osaamisaloista järjestetään yksi ryhmän toiveiden mukaisesti.

Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3