Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, koulutus vieraskielisille

Lähihoitajakoulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp). Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kotihoidossa, sairaaloissa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa 7.8.2024.

Koulutus kestää 2-3 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Hakeutuminen
Hae koulutukseen oheisen linkin kautta.

Valintakokeet järjestetään:

 • 2.5.2024 klo 16.00-18.00
 • 31.7.2024 klo 13.00-15.00 (kesän aikana hakeneille)

Valintakokeessa testataan kielitaitoa, motivaatiota ja matematiikan osaamista. Valintakokeessa hyväksytyt kutsutaan valintahaastatteluun, jotka pidetään toukokuussa ja elokuussa.

Huom! Kaikki koulutukseen liittyvä tieto lähetetään hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
 • perusopetuksen oppimäärä (tai vastaava)
 • riittävä suomen kielen taito
 • vähintään 18 vuoden ikä
 • voimassa oleva oleskelulupa
 • terveydentilavaatimukset määritellään Opetushallituksen määräyksessä. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.
Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnot suoritetaan päiväkoulutuksena. Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Lähihoitajakoulutuksen opiskelijakäytänteet:

 • Turvallisuus- ja hygieniaosaamisvaatimukset edellyttävät, että:
  • opiskelija pukeutuu työn vaatimalla tavalla työasuun aseptiikka- ja turvallisuussyistä (esim. koko vartalon peittävä huivi/viitta tai pitkä hame voivat olla kiellettyjä)
  • opiskelija huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja aseptiikasta
  • opiskelija ottaa tarvittavat rokotukset
  • opiskelija menettelee lainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti
 • Opiskelijan pitää olla valmis erilaisiin työtilanteisiin, kuten:
  • eri ikäisten ja vastakkaista sukupuolta olevan asiakkaiden hoitaminen (esim. peseytyminen, pukeutuminen, riisuutuminen)
  • oman uskontokunnan piirissä kiellettyjen ruoka-aineiden ja elintarvikkeiden käsittely päivittäisessä hoitotyössä
Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkinto ja lounas koulupäivinä on opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit opiskelija maksaa itse.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden.

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 15 osp

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-15 osp