Maatalousalan ammattitutkinto, Maatilan hoitamisen osaamisala, monimuoto

Kiinnostaako sinua maatilan johtaminen tulevaisuudessa? Tämä tutkinto on juuri sinulle!

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille  taidot suunnittella ja organisoida viljelytoimia sekä huoltaa ja säätää työkoneita. Hän hoitaa monipuolisesti ja taloudellisesti kannattavasti myös tilanhoidollisia asioita. Tarvittaessa hän pystyy toimimaan esimiehenä ja tiimin vetäjänä. Työssään hän ottaa huomioon ympäristön ja käyttää luonnonvaroja ja muita hyödykkeitä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2024, mikäli koulutukseen on riittävästi hakijoita. Opinnot toteutetaan pääosin työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka laadinnassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa. Tutkintokoulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti.

Hakeminen
Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvan haun kautta. Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Opiskelijat suorittavat maatalousalan ammattitutkinnon, maatilan hoitamisen osaamisalan. Tutkinnon laajuus on 150 osp ja se koostuu yhdestä pakollisesta sekä valinnaisista tutkinnon osista. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Mahdollinen lähiopetus tapahtuu Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa. Lähiopetusta järjestetään esimerkiksi koneiden käyttöön liittyen. Koulutus tähtää tutkinnon suorittamiseen näytön kautta. Näytöissä osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Lähiopetus toteutuu, mikäli opiskelijoita on ryhmässä vähintään 6.

Koulutuksessa keskitytään ammattitaitoa syventäviin aiheisiin, kuten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto-taitotekniikkaan ja laadunhallintaan.

Maatilatyöntekijällä on valmiudet työskennellä maatilalla kasvintuotannon eri tehtävissä maataloustyöntekijänä.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja
Lehtori Jenna Ekman, puh. 050 4342 805
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 250 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Lisäksi saattaa tulla erilaisia viranomaismaksuja työelämän lupa- ja korttikoulutuksista esim. työturvallisuus, T-luokan ajolupa ja ensiapu.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakollinen tutkinnon osa 50 osp

Maatilan hoitamisen osaamisalan tutkinnon pakollinen osa:

 • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 1 – 2 tutkinnon osaa, 50 – 100 osp):

 • Kasvien viljeleminen
 • Luonnonmukainen kasvintuotanto
 • Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 0 – 50 osp)

 • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen
 • Traktorin huolto ja korjaaminen
 • Maatalouskoneiden huolto ja korjaaminen
 • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
 • Korkeakouluopinnot