Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Opinnot alkavat vuosittain elokuussa.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Maatalousalan perustutkintoon, eläintenhoidon osaamisalaan voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Maatalousalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun hakuaika päättyy 21.4.2024. Hakijat kutsutaan samoihin valintakokeisiin kuin yhteishaussa hakeneet.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja valintakokeiden mukaan. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeiden perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät ovat 26.4., 13.5., 16.5. ja 17.5. klo 8-16. Varapäivä on 10.5. klo 8-16.

Kukin hakija osallistuu vain yhteen koepäivään. Tarkka päivä ja kellonaika ilmoitetaan hakijalle pääsykoekutsun yhteydessä.

Koe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja käytännön tehtävistä. Ei tarvita ennakkovalmistautumista. Kokeen kesto on noin kaksi tuntia.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teoria- ja käytäntöoppimista on päivisin pääsääntöisesti 4 pv/vko oppilaitoksella + etä-/verkkotehtäviä. Lisäksi on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus sisältää myös päivystystä oppilaitoksen eläinhoitolassa.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Lisätietoja
Tiiminvetäjä Rosita Isotalo, puh. 050 438 9572
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkinto on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (ea1, työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, ym.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen. Lähipäivinä on maksuton aamupala, lounas ja päivällinen. Mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat, 80 osp

  • Toiminta maatalousalalla
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
  • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat, 65 osp

  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri tuotantosuuntaan t. tuotantoeläinlajiin
  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri seura- ja harraste-eläinlajeihin tai eläinryhmiin
  • Eläinten kuljettaminen (voi kohdentaa eri eläinlajeihin: hevonen, nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja)