Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon tai maatilatalouden osaamisala, pienryhmä

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa vuosittain elokuussa.

Koulutus kestää noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti harkinnanvaraisen haun kautta kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Haussa valitaan maatalousalan perustutkintolinja, maatilatalouden osaamisala Tuorlan toimipaikassa maatilatalouden osaamisalaan.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea jatkuvassa haussa. Haku avataan, jos koulutukseen jää yhteishaun jälkeen vapaita paikkoja. Koulutukseen voivat hakea myös aiemmin tutkinnon suorittaneet opinnoissaan tukea tarvitsevat.

Vuosittain alkavan ryhmän osaamisalana on joko eläintenhoidon tai maatilatalouden osaamisala. Osaamisala määräytyy hakijoiden valinnan mukaan. Jos hakijoita on esimerkiksi enemmän eläintenhoidon osaamisalaan, on maatilatalouden osaamisalasta kiinnostuneiden mahdollista osallistua sen osaamisalan yleisryhmään Tuorlan toimipisteessä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pienryhmän opiskelijaehdokkaan suositellaan hakeutuvan harkintaan perustuvan haun kautta. Harkintaan perustuvan haun kautta voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeuksiin (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten. Hakuaikana hakijat lähettävät oppilaitoksiin hakemuksen liitteineen (todistukset, lääkärinlausunnot yms.). Oppilaitos voi harkintansa mukaan täyttää max. 30 % hakijapaikoista harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan osaamisalavalinta. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on osittain mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opettajien määrä vaihtelee opintojen vaativuuden mukaan. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia.

Tutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pituus riippuu valinnoista, aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta. Opinnot suoritetaan Tuorlan ja Paimion toimipaikoissa. Molemmissa on opiskelija-asuntola.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittaneella eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksessa, eläinhoitolassa ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten sekä seura­- ja harraste-­eläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä. Hänellä on perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa ja rakennuskantaa sekä jatkojalostaa tuottamiaan elintarvikkeita ja palveluita.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Lehtori Merja Koistinen, 050 595 6251
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Opetus, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Korttikoulutusten (mm. työturvallisuus) korttimaksut eivät kuulu maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 80 osp

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen

Eläintenhoidon osaamisala:

 • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

Maatilatalouden osaamisala:

 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
 • Maatalousyrittäminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Luonnonmukainen kasvituotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Rakentaminen maaseutuympäristössä