Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 150 osp

Tule hankkimaan mielenterveystyön lisäosaamista!

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1 – 1,5 vuotta).

Hakeminen
Seuraavan koulutuksen haku aukeaa myöhemmin.

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyedellytyksenä: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta tai muut vastaavat tiedot ja taidot.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Voit hakeutua koulutukseen myös suorittamaan vain jonkun/joitakin tutkinnon osia erikseen. Hae haluamaasi tutkinnon osan koulutukseen Livian koulutuskalenterin kautta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Lähipäiviä: 1 -2 pv / kk. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä mielenterveys- ja päihdetyössä alan eri työpaikoissa.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota lisävalmiuksia yksilö, ryhmä- ja yhteisötasolla mielenterveys- ja päihdetyössä toimiville tai hoiva-alalta toiseen siirtyville. Tutkinto sisältää ao. työtehtävien ammattitaitovaatimusten kehittämistä.

Mielenterveys- ja päihdetyö on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa työtä, joka perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin.

Lisätietoja
Lehtori Mirja Puisto, puh. 050 441 7885
Opintosihteeri Kristina Tikka, puh. 050 373 2584
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 480 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat:

• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50 osp)
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osp)
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osp)
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osp)
• Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.