Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp

Luontokartoittajaksi osatutkinto kerrallaan! Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla (40 osp) on tutkinnon osa luontoalan erikoisammattitutkinnosta.

Paikkatieto-osaaminen on yksi keskeisimmistä luontokartoittajan ammattitaidoista. Tästä tutkinnon osasta on hyvä aloittaa luontokartoittajaksi opiskelu, koska se antaa yleiskäsityksen siitä, miten luontoa arvotetaan ja miten jo olemassa olevaa luontotietoa hyödynnetään.

>> Lue lisää koko luontokartoittajakoulutuksesta

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa ke 27.3.2024 ja päättyy pe 17.5.2024.

Hakeminen
Hae koulutukseen 27.3.2024 mennessä oheisen hakulinkin kautta. Haku ohjataan avoimeen koulutushakemukseen.

Kaikki hakemuksen jättäneet kutsutaan Teams-yhteydellä pidettävään haastatteluun. Hakemuksen jättäminen ei vielä sido osallistumaan koulutukseen.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijat valitaan haastatteluiden perusteella. Koulutus toteutuu jos saamme ryhmään vähintään 10 koulutukseen soveltuvaa opiskelijaa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä, lukuun ottamatta yhtä maasto-opetuspäivää sekä kurssin loppuun sijoittuvaa näyttöpäivää.

Voidaksesi osallistua koulutukseen, tarvitset:

 • stabiilin ja riittävän verkkoyhteyden
 • toimivat tietokoneen kameran ja mikrofonin (kommunikointi Teamsissä)
 • älypuhelimen, tabletin tai GPS laitteen paikkatiedon keräämiseen
 • riittävän suorituskykyisen tietokoneen QGIS-ohjelmalle sekä
 • irtohiiren karttatyöskentelyyn (tablettihiiri ei toimiva)

Koulutuksen alustava ohjelma, kevät 2024:
ke 27.3.2024 klo 9-15 Teams: Opintojen aloitus. Luontotieto ja harjoitukset QGIS -ohjelmassa
pe 5.4.2024 klo 9-15 Teams. Luontotieto ja harjoitukset QGIS-ohjelmassa
pe 12.4.2024 klo 10-16 Tuorla, Kaarina: Maastoharjoitukset
pe 19.4.2024 klo 9-15 Teams: Luontotieto ja harjoitukset QGIS-ohjelmassa
pe 26.4.2024 klo 9-15 Teams: Luontotieto ja harjoitukset QGIS-ohjelmassa
pe 3.5.2024 klo 9-15 Teams: Luontotieto ja harjoitukset QGIS-ohjelmassa
pe 10.5.2024 klo 9-15 Teams: Luontotieto ja harjoitukset QGIS-ohjelmassa
to 16.5.2024 klo 10-16 Tuorla, Kaarina: Osaamisen näyttäminen
pe 17.5.2024 klo 8-16 Teams: Arviointikeskustelut (tunti opiskelijaa kohden)

Luontokartoittajatutkinto on kokonaisuudessaan 180 osaamispisteen laajuinen luontoalan erikoisammattitutkinto. Kokonaisuus muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • Luontoselvitystyön suunnitteleminen 30 osp
 • Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen 40 osp
 • Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen 30 osp

sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta, joista vähintään 40 osp (käytännössä toisen tutkinnonosan) tulee olla:

 • Lajistoselvityksen laatiminen 40 osp tai
 • Luontotyyppiselvityksen laatiminen 40 osp

Loput 40 osp voi olla:

 • Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp
 • Yritystoiminnan kehittäminen luontoalalla, 40 osp
 • Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen, 40 osp
 • Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen, 40 osp

Tutkinto suoritetaan näytöillä, jotka on kuvattu tutkinnonosittain. Opintopisteitä kertyy ja samalla myös todistuksia voidaan kirjoittaa ainoastaan tutkinnonosan näytön tullessa kokonaisuudessaan valmiiksi.

Osatutkintotodistus tutkinnonosalle 2.20. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp (300323) voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi kokonaista tutkintoa.

Lisätietoja
Lehtori Hanna Jalkanen, 050 355 6444
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Oppilaitoksen perimä koulutusmaksu on 100€. Muita kuluja ovat mahdolliset omat laitehankinnat sekä matkustaminen maastopäivään 12.4.2024 ja näyttöpäivään 17.5.2024. Koulutuksen aikana tarvittava QGIS on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva paikkatieto-ohjelma.

Koulutuspaikka
Verkkokoulutus Teamsissa | Kaarina, Tuorlantie 1