Puhevammaisten tulkki, puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto
7.11.2023-28.3.2025. Jatkuva haku on auki myös koulutuksen virallisen aloituspäivämäärän jälkeen, opintojen aloitus sovittavissa joustavasti.

Hakeminen
Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta tai jokin muu pitkäaikainen kokemus kommunikoinnista puhevammaisten kanssa.

Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä ammatilliseen koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon ammatilliseen tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarve nousee Suomen perustuslain antamasta oikeudesta saada vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa.

Puhevammaisten tulkki voi työskennellä asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asioimisympäristöissä, sairaaloissa, virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai toimintakeskuksissa.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat
– Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, 40 osp
– Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö, 50 osp
– Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
– Kommunikaatiomenetelmien ohjaus, 40 osp
– Puhevammaisten tulkki yrittäjänä, 40 osp
– Tutkinnon osan tai osia ammatillisesta esimerkiksi perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta, 40 osp

Ammattitaito osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta järjestetään noin kaksi päivää kuukaudessa.

Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Lisätietoja
Lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Tutkintokoulutuksen hinta on 890 €.  Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3