Puhevammaisten tulkki, puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Haluatko toimia puhevammaisten tulkkina? Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarve nousee Suomen perustuslain antamasta oikeudesta saada vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa. Puhevammaisten tulkki voi työskennellä asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asioimisympäristöissä, sairaaloissa, virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai toimintakeskuksissa.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävä koulutus on käynnissä ajalla 7.11.2023-28.3.2025. Jatkuva haku on auki myös koulutuksen virallisen aloituspäivämäärän jälkeen, opintojen aloitus sovittavissa joustavasti.

Tutkintokoulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1 – 1,5 vuotta).

Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista. Seuraavat osatutkinnot ovat nyt haussa:

  • Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus (50 osp), koulutus järjestetään ajalla 27.8.-30.11.2024
  • Kommunikaatiomenetelmien ohjaus (40 osp), koulutus järjestetään ajalla 21.1.-31.3.2025

Hakeminen
Hae suorittamaan osatutkintoja oheisen hakulinkin kautta 10.8.2024 mennessä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta tai jokin muu pitkäaikainen kokemus kommunikoinnista puhevammaisten kanssa.

Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä ammatilliseen koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon ammatilliseen tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä alan eri työpaikoissa. Lähiopetusta järjestetään noin kaksi päivää kuukaudessa. Ammattitaito osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.

Lisätietoja
Lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004
Lehtori Pirjo Kauramäki, puh. 050 3732 572
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Tutkintokoulutuksen hinta on 890 €.  Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 350 €.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, 40 osp
  •  Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö, 50 osp
  • Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (vähintään 40 osp)

  • Kommunikaatiomenetelmien ohjaus, 40 osp
  • Puhevammaisten tulkki yrittäjänä, 40 osp
  • Tutkinnon osan tai osia ammatillisesta esimerkiksi perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta, 40 osp