Vireyttä ja voimaa liikunnasta 15 osp

Hyvä toimintakyky mahdollistaa mielekkään elämän ja luo edellytyksiä osallistua arkipäivän toimintoihin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, lähde opiskelemaan asiakkaittesi toimintakyvyn edistämisen tavoitteellista suunnittelua ja toteuttamista erilaisin keinoin.

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, erityisesti hoito- ja hoivatyössä ja vammaistyössä työskentelevät.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 11.4.-10.10.2024. Koulutus sisältää 8 lähipäivää ja itsenäistä opiskelua.

Lähipäivät keväällä 2024: 11.4., 25.4., 16.5., 30.5. klo 8.30 – 14.30
Lähipäivät syksyllä 2024: 29.8., 12.9., 26.9., 10.10. klo 8.30 – 14.30

Hakeminen
Hae koulutukseen 8.4.2024 mennessä oheisen linkin kautta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

  • Toimintakyvyn edistämisen suunnitelmallinen kokonaisuus asiakastyössä
  • Hyvä ravitsemus osana asiakkaan hyvinvointia
  • Liikkumista edistävä jalkaterveys ja toimintakykyä tukevat apuvälineet
  • Digitalisaation mahdollisuudet (mm. Kotidigi, Kati- ja Hyteairo-ohjelma)
  • Toimintakyvyn arviointi ja erilaisten fyysisen toimintakyvyn mittausten toteuttaminen
  • Erilaisiin toimintakyvyn edistämisen keinoihin perehtyminen ja niiden käyttöönotto
  • Liikuntaneuvonnan toteuttaminen

Tutkinnon osa: Koulutus on osa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja sopii täydennyskoulutuksena jo alalla toimiville. Koulutuksen lopussa on näyttö, jossa esitellään koottuna toteutettu osaaminen.

Lisätietoja
Lehtori Sallamari Karvonen​
sallamari.karvonen(at)livia.fi​
puh. 050 4210748

Tuntiopettaja Juha Arino​
juha.arino(at)livia.fi​
puh. 050 5908741

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton. Monimuoto-opintoina koulutuksen hinta on 90€.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Lisäksi koulutuksen aikana tehdään useita opintokäyntejä alueen liikuntapalveluihin.