Hoiva-avustajakoulutus

Oletko vastuullinen ja oma-aloitteinen? Omaatko hyvät vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot? Jos vastaus on kyllä, voisit sopia työskentelemään hoiva-avustajana. Hoiva-avustajana työskentelet sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä. Tehtävässäsi olet asiakkaiden tukena arjessa ja autat heitä huolehtimaan heidän perustarpeistaan. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi ikääntyneiden tai vammaisten asiakkaiden asumisyksikkö.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus järjestetään 2.9.2024- 31.5.2025.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman (HOKS) mukaan.

Hakeminen

Hae koulutukseen oheisen linkin kautta 12.8.2024 mennessä.

Valintakoe järjestetään 20.8.2024 klo 16.00. Valintakokeessa testataan kielitaitoa ja motivaatiota. Valintakokeessa hyväksytyt kutsutaan valintahaastatteluun, joka pidetään elo-syyskuussa.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, oppisopimuspaikka hankitaan itse.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Opiskelijan tulee tarvittaessa esittää rikostaustaote ennen käytännön työtehtäviä, mikäli työtehtäviin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) osia. Opinnot sisältävät lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua ja työssäoppimista.

Koulutuksen aikana perehdytään hoiva-avustajan työtehtäviin, joita ovat asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen mm. peseytyminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu ja viriketoiminta. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin eivätkä osallistu lääkehoitoon.

Hoiva-avustajakoulutuksen opiskelijakäytänteet:

 • Turvallisuus- ja hygieniaosaamisvaatimukset edellyttävät, että:
  • opiskelija pukeutuu työn vaatimalla tavalla työasuun aseptiikka- ja turvallisuussyistä (esim. koko vartalon peittävä huivi/viitta tai pitkä hame voivat olla kiellettyjä)
  • opiskelija huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja aseptiikasta
  • opiskelija ottaa tarvittavat rokotukset
  • opiskelija menettelee lainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti
 • Opiskelijan pitää olla valmis erilaisiin työtilanteisiin, kuten:
  • eri ikäisten ja vastakkaista sukupuolta olevan asiakkaiden hoitaminen (esim. peseytyminen, pukeutuminen, riisuutuminen)
  • oman uskontokunnan piirissä kiellettyjen ruoka-aineiden ja elintarvikkeiden käsittely päivittäisessä hoitotyössä
Jatko-opiskelumahdollisuudet

Koulutuksen suorittanut voi jatkaa opintojaan lähihoitajakoulutukseen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto).

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit opiskelija maksaa itse.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3