Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala, verkkototeutus

Kiinnostaako sinua tuotantoeläinten hoitaminen tai haaveiletko lomittajan ammatista?

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opinnot toteutetaan työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä etäopinnoilla. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka laadinnassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa. Tutkintokoulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti.

Hakeminen
Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvan haun kautta. Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Opiskelijat suorittavat maatalousalan ammattitutkinnon, tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan. Tutkinnon laajuus on 150 osp ja se koostuu yhdestä pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Lähiopetus tapahtuu Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa. Lähiopetusta järjestetään esimerkiksi koneiden käyttöön liittyen. Lähi-, etä- ja verkko-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävästä koulutus tähtäävät tutkinnon suorittamiseen näytön kautta. Näytöissä osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito.

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun.  Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto-taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja
Merja Koistinen, 050 595 6251
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 250 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Lisäksi saattaa tulla erilaisia viranomaismaksuja työelämän lupa- ja korttikoulutuksista esim. työturvallisuus, T-luokan ajolupa ja ensiapu.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat 50 osp

 • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valittava 50 – 100 osp)

 • Maidon tuottaminen
 • Naudanlihan tuottaminen
 • Sianlihan ja porsaiden tuottaminen
 • Siipikarjanlihan ja munien tuottaminen
 • Lampaanlihan ja villan tuottaminen
 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valittava 0 – 50 osp)

 • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • Korkeakouluopinnot