Pienyrityksen someosaaja

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa puutarha-alan työtehtävissä tai opiskelevat puutarha-alaa ja ovat kiinnostuneita tavoitteellisen some-markkinoinnin perusteista.

Tässä koulutuksessa keskitymme Facebook- ja Instagram-markkinoinnin perusteisiin ymmärrettävästi, ja teemme konkreettisia tehtäviä aiheen parissa.

Koulutuksen aikana toteutamme yrityksen tai henkilön brändin mukaisen somekampanjan Metan markkinointityökaluja käyttäen.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa helmikuussa 2024.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja lähipäivät ovat maanantaisin, tiistaisin keskiviikkoisin. Jokaisella lähiopetusviikolla on kaksi peräkkäistä lähipäivää. Yhteensä lähiopetuspäiviä on 8. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 4 kk.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan opintojen tarkempi kesto ja rakenne määräytyvät.

Hakeminen
Hae helmikuussa 2024 alkavaan koulutukseen 13.2.2024 mennessä oheisesta linkistä.

Koulutuksesta pidetään infoilta Teamsin välityksellä 14.2.2024 klo 17.00. Kaikille hakijoille lähetetään infoon Teams-linkki sähköpostitse.

Kaikki hakijat haastatellaan Teamsin välityksellä 15.2.2023.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijan tulee työskennellä, olla yrittäjänä tai opiskelijana puutarha-alalla. Hakijalla tulee olla mahdollisuus omassa työssään toteuttaa tavoitteellista some-markkinointia pienyritykselle tai henkilöbrändille.

Tutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuksella, jos hakijalla on siihen soveltuva työpaikka.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Opiskelija hankkii tutkinnonosan osaamisen lähiopetuspäivissä, etänä suoritettavilla itseopiskelutehtävillä ja käytännön työtehtävissä.

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen some-kampanjan.

Koulutuksen suorittaneella on valmius itse suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista somemarkkinointia ammattimaisesti pienyrityksen tai henkilöbrändin tarpeisiin.

Kurssin alustava suunnitelma:

Vko 9: Tutustuminen, orientaatio ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen. Digitaalinen markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa.
Vko 11: Somekampanjan suunnitteleminen
Vko 12: Markkinointimateriaali some-julkaisuissa, kuvaaminen ja kuvan käsittely
Vko 17: Toimiminen sosiaalisen median markkinointiympäristössä, sisällöntuottaminen, automaatio ja maksullinen markkinointi. Sosiaalisen median markkinointiviestinnän tuloksellisuus, mittarit, analytiikka ja kehittäminen. Näyttöön valmistautuminen.
Vko 24: Näyttö, henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Muutokset aikatauluun mahdollisia.

Koulutuksen opettajina toimivat Ammattiopisto Livian Kukkatiimin opettajat ja someosaajat Tiina Kiiskinen ja Jenni Eriksson. Opetuspaikkana toimii Tuorlan toimipaikan oma Floristiikkatalo.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Mahdollisuus jatkaa opintoja puutarhatalouden perustutkintoon, johon pienyrityksen someosaaja 15 osp voidaan liittää osaksi koko tutkintoa.

Lisätietoja
Tiiminvetäjä Sari Asikainen, p. 050 3825 475.
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1