Vammaisalan erityisohjaaja tai työvalmentaja, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180 osp

>> Lue työvalmentajaksi valmistuneen Tainan haastattelu, jossa hän kertoo opinnoistaan ja suunnitelmistaan työelämässä

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 12.3.2024 – 28.3.2025. Koulutus on mahdollista aloittaa joustavasti myös virallisen aloituspäivän jälkeen.

Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1 – 1,5 vuotta).

Hakeminen
Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyedellytyksenä: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta tai muut vastaavat tiedot ja taidot.

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella ollessasi TE-palveluiden asiakas. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (180 osp) sopii asumisen, työtoiminnan, arkielämän tuen palveluiden ym. kuntoutus- ja ohjaustyössä toimiville. Koulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähipäiviä on 1–2 pv kuukaudessa. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä kuntoutus- ja ohjausalan eri työpaikoissa.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista; kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa on Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp. Muut opinnot valitaan osaamisalan mukaan, Ammattiopisto Liviassa on tarjolla

 • Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja) 120 osp
 • Työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja) 120 osp

Voit hakeutua koulutukseen myös suorittamaan vain jonkun/joitakin tutkinnon osia erikseen.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Soveltuu erikoistumiskoulutukseksi kehitys- ja monivammaisten, autismin kirjon, mielenterveys- ja psykososiaalisen tuen ja työvalmennuksen asiakkaiden kanssa työskenteleville.

Lisätietoja
Tiiminvetäjä, lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004
Lehtori Saija Reijonen, puh. 050 362 3098
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 480 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella, mikäli pääsyedellytykset täyttyvät. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 •  Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (80-120 osp)

 •  Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
 •  Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
 •  Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0-40 osp)

 • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
 • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 3 (0-40 osp)

 • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja

Pakolliset tutkinnon osat 80 osp:

 • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp 
 • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (0-40 osp)

 • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
 • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
 • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 os

Valinnaiset tutkinnon osat 3

 • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta