Viheralueiden rakentaminen ja/tai viheralueiden kunnossapito, oppisopimuskoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Hakeminen

Oppisopimuskoulutukseen haetaan sähköisesti oheisen linkin kautta.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on tarkoitettu viheralan työtehtävissä työskenteleville, joilta puuttuu alan koulutus. Koulutus sopii myös niille, jotka hakeutuvat kesätöihin viheralalle. Ennen hakemuksen täyttämistä opiskelijalla tulee olla tiedossaan alan työpaikka. Oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta sovitaan työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kaikkiin hakijoihin ja heidän työnantajiinsa otetaan yhteyttä mahdollisimman pian ja varmistetaan oppisopimuskoulutuksen soveltuvuus.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus on tutkintotavoitteista ja se perustuu puutarha-alan perustutkinnon viheralueiden rakentaminen, 30 osp ja/tai viheralueiden kunnossapito, 30 osp -tutkinnon osiin.

Tutkintokoulutukseen sisältyy oppisopimustyöpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähiopetusta oppilaitoksessa sovitun mukaisesti sekä verkko-opetusta ja etätehtäviä. Osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla, ja hyväksytystä suorituksesta saa osatutkintotodistuksen. Joitakin lähipäiviä voi tulla myös korttikoulutuksista, mikäli opiskelijalla ei ole tarvittavia voimassaolevia työelämän lupakortteja (työturvallisuus, tieturva, tulityö, kasvinsuojelu).

Koulutuksen sisältö:

 • Viheralueiden rakentaminen
  • mittaustyöt
  • maanrakennustyöt
  • kuivatustyöt
  • päällystetyöt
  • muurit ja portaat
  • istutustyöt
  • nurmikoiden perustaminen
 • Viheralueiden kunnossapito
  • kunnossapitoluokitukset
  • kasvillisuuden hoitotyöt (vuodenajan mukaan)
  • kasvinsuojelu
  • päällysalueiden ylläpito
  • rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden ylläpito
 • Viheralan kasvituntemus
 • Viheralan koneet ja laitteet
 • Työturvallisuus
Lisätietoja

Vihertiimin tiiminvetäjä Hannu Haapamäki, puh. 050 303 9802, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.  Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana palkkaa. Lähipäivien ajalta opiskelija voi anoa koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa niiltä palkkaa.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1